pilotcar

Kişisel Verilerin Korunması
Müşteri Şirket Çalışanı
Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili Kişi: Şirketimizin müşterisi olduğu şirketin çalışanı olmanız nedeniyle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu  [Pilotcar] olan veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sevk İrsaliyesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Vergi Usul Kanunu Mad. 230/5 uyarınca anılan verilerinizin elde edilmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İrsaliye Numarası vd.)
 •  

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sevk İrsaliyesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Vergi Usul Kanunu Mad. 253 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Araç Kullanma Formunun Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Finans (Mutabık Kalınan / Kalınmayan Bakiye)
 • Hukuki İşlem (Çalışılan Firma Bilgileri, Mutabakat Tarihi vd.)

 

Finans Ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi(Mutabakat Mektubunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Finans (Mutabık Kalınan / Kalınmayan Bakiye)
 • Hukuki İşlem (Çalışılan Firma Bilgileri, Mutabakat Tarihi vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mutabakat Mektubunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem(Belge No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin elde edilmesinde veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Hukuki İşlem(Belge No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Müşteri Ve Tedarikçi Bilgi Formu ile anılan verilerinizin saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Mikro Yazılım Programına Verilerinizin Kaydedilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Finans Ve Muhasebe işlemleri-makbuz kesilmesi, kayıt takibi vb. hakların tesisi, kullanılması korunması için verilerinizin kaydedilmesi, saklanması faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Kontrol Planının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Kontrol Planının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Parça Sunum Garanti Mektubunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Parça Sunum Garanti Mektubunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Proforma İnvoice Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proforma İnvoice Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Commercial İnvoice Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Commercial İnvoice Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, Telefon)
 • Hukuki İşlem(Firma Bilgileri)
 • Müşteri İşlem(Sipariş Bilgileri vd.)

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Satış Sonrası Sipariş Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, Telefon)
 • Hukuki İşlem(Firma Bilgileri)
 • Müşteri İşlem(Sipariş Bilgileri vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Satış Sonrası Sipariş Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Araç Bilgileri)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Kalite Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Araç Bilgileri)
 •  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kalite Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Kontrol Tarihi, Araç Bilgileri vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Son Kontrol Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Kontrol Tarihi, Araç Bilgileri vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Son Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Araç Takip No vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (İş Emrinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Araç Takip No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Emrinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri vd.)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (CRM Programında Verilerinizin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • İletişim(E-posta, cep telefonu vd.)
 • Hukuki İşlem(Çalışılan Firma Bilgileri vd.)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (CRM Programında Verilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verileriniz;

 • Tedarikçi firmalara Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Mad. 5/2e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Kağıt ortamında doldurmanız, posta yolu ile göndermeniz yollarıyla otomatik olmayan yöntemler ile,
 • Dijital ortamda oluşturma, mail olarak göndermeniz yollarıyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

İmza Sirkülerinde Yetkili Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • İletişim(Adres vd)
 • Finans(İş Tanımı, Unvan)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi (İmza Sirkülerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Ticari ilişki kapsamında sözleşmenin  ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • İletişim(Adres vd)
 • Finans(İş Tanımı, Unvan)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İmza Sirkülerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

 • Tarafınızın kağıt ortamında teslimi, posta yolu ile göndermeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile,
 • Mail olarak göndermeniz yoluyla yarı otomatik yöntemler ile,

Elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

            Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

            a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

            e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

            f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
 • pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.