pilotcar

Kişisel Verilerin Korunması
Çalışan için
Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Pilotcar” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili Kişi: Şirketimize iş başvurunda bulunmanız nedeniyle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

 

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Pilotcar]veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN, Medeni Hal)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Sicil No, Kurum Sicil No, SGK No)
 • Özlük (Görev)
 • Hukuki İşlem (Form Düzenleme/İmza, Tarih)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Aile Durum Bildiriminin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(Gelir Vergisi Kanunu m.32 uyarınca Aile Durum Bildiriminde bulunmanız ve bu nedenle kişisel verilerinizi işlememiz hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN, Medeni Hal)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Sicil No, Kurum Sicil No, SGK No)
 • Özlük (Görev)
 • Hukuki İşlem (Form Düzenleme/İmza, Tarih)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Aile Durum Bildiriminin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi-yeri, )
 • İletişim (Telefon, İkematgah Adresi)
 • Özlük (Personelin Çalışacağı Adres)
 • Mesleki Deneyim (İş Tanımı)
 • Finans (Ücret)
 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İş Sözleşmesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.8 uyarınca iş sözleşmesini yazılı yapmamız hukuki yükümlülüğümüzdür )

 

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi-yeri, )
 • İletişim (Telefon, İkematgah Adresi)
 • Özlük (Personelin Çalışacağı Adres)
 • Mesleki Deneyim (İş Tanımı)
 • Finans (Ücret)
 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İş Sözleşmesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Tarih, Protokol İçeriği, İmza)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (KVKK Protokolünün Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca çalışanlarla KVKK Protokolü imzalamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Tarih, Protokol İçeriği, İmza)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (KVKK Protokolünün Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Belge Mahiyeti, Sicil No vd.)
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu)
 • İletişim (İkametgah, Telefon vd.)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İşe Giriş Bildirgesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(5510 Sayılı Kanun m. 8 uyarınca anılan verilerinizin elde edilmesi veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğüdür.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Belge Mahiyeti, Sicil No)
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu)
 • İletişim (İkametgah, Telefon vd.)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi)

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (İşe Giriş Bildirgesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(5510 Sayılı Kanun m. 86 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN) verileriniz

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi(SGK’ya işe giriş bildirimi için anılan verilerinizin aktarılması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2ç: Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden

(5510 Sayılı Kanun m.8 uyarınca işe giriş bildirimi yapmak sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN, vd. )
 • Mesleki Deneyim (Mezuniyet Bilgileri)

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Diplomanın Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Diplomanızın Elde Edilmesi Ve Saklanması 4857 Sayılı Kanun m. 75 uyarınca şirketin meşru menfaatidir.)

 • Hukuki İşlem (Evrak Barkod No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Özlük (Askerlik Durumu)

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (Askerlik Durum Belgesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem (Evrak Barkod No vd.)
 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Özlük (Askerlik Durumu)

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (Askerlik Durum Belgesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem (Evrak Barkod No, Belge Numarası)
 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN vd)
 • Özlük (Eğitim Bilgisi)

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eğitim Sertifikasının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Eğitim Sertifikasının Elde Edilmesi Ve Saklanması 4857 Sayılı Kanun m. 75 uyarınca şirketin meşru menfaatidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN vd)
 • İletişim(Adres vd.)

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İkametgah Belgesinin Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Eğitim Sertifikasının Elde Edilmesi Ve Saklanması 4857 Sayılı Kanun m. 75 uyarınca şirketin meşru menfaatidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad, TCKN vd)
 • Özlük (Mezuniyet Bilgisi)

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Lise Mezuniyet Belgesinin Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Lise Mezuniyet Belgesinin Elde Edilmesi Ve Saklanması 4857 Sayılı Kanun m. 75 uyarınca şirketin meşru menfaatidir.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Finans(Müşteri No, Hesap Numarası vd.)
 • İletişim (Adres)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Hesap Cüzdanı Fotokopisinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik m.10 uyarınca maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması için hesap cüzdanı fotokopisinin elde edilmesi şirketimizin hukuki yükümlülüğündedir.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Finans(Müşteri No, Hesap Numarası vd.)
 • İletişim (Adres)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hesap Cüzdanı Fotokopisinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Hukuki İşlem(Doküman No vd.)
 • Özlük(Oryantasyon İçeriği)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oryantasyon Eğitim Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(İş sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 

 • Hukuki İşlem(Doküman No vd.)
 • Özlük(Oryantasyon İçeriği)
 • Kimlik(Ad, Soyad)

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oryantasyon Eğitim Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departman vd.)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd.)

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Zimmet Formunun Ve Zimmet Kartının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Zimmet Formunun Ve Zimmet Kartının Elde Edilmesi Ve Saklanması 4857 Sayılı Kanun m. 75 uyarınca şirketin meşru menfaatidir.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departmanı, Görevi vd.)
 • Hukuki İşlem(Tarih, İmza)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İzin Talep Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Kanunu uyarınca çalışanlarımıza izin kullandırmak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departmanı, Görevi vd.)
 • Hukuki İşlem(Tarih, İmza)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İzin Talep Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (SGK Sicil No)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi, İzin Süre vd.)
 • Hukuki İşlem (İmza)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Yıllık Ücretli İzin Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği m. 20 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (SGK Sicil No)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi, İzin Süre vd.)
 • Hukuki İşlem (İmza)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Ücretli İzin Defteri Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Adres)
 • Hukuki İşlem (Tarih, İmza)

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İbranamenin Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN) verileriniz

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi(SGK’ya işten ayrılış bildirgesi için anılan verilerinizin aktarılması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü bendine istinaden

(5510 Sayılı Kanun m.8 uyarınca işe giriş bildirimi yapmak sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Ana Adı, Baba Adı, Seri No, Cinsiyet, Doğum Tarihi-Yeri, Aile Sıra No, Cilt No, Kızlık Soyadı, Medeni Hal, Uyruk)
 • İletişim (Adres)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Ayrılış Kodu, Bağkur Sicil No, SSK Sicil No, Prime Esas Kazanç, Dönem, Eksik Gün Sayısı, Hak Edilen Ücret, İşten Ayrılış Tarihi, Meslek Adı-Kodu,  vd.)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İşten Ayrılış Bildirgesi Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(5510 Sayılı Kanun m. 8 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Ana Adı, Baba Adı, Seri No, Cinsiyet, Doğum Tarihi-Yeri, Aile Sıra No, Cilt No, Kızlık Soyadı, Medeni Hal, Uyruk)
 • İletişim (Adres)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Ayrılış Kodu, Bağkur Sicil No, SSK Sicil No, Prime Esas Kazanç, Dönem, Eksik Gün Sayısı, Hak Edilen Ücret, İşten Ayrılış Tarihi, Meslek Adı-Kodu,  vd.)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İşten Ayrılış Bildirgesi Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(5510 Sayılı Kanun m. 86 uyarınca verilerinizin saklanması hukuki yükümlülüktür.)

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (Fotoğrafın Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Özlük dosyasında fotoğrafınızın bulunmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Adres vd.)
 • Hukuki İşlem ( İmza, Tarih)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi (İş Sözleşmesi Personel Yönetmeliği Bildirim Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(İş Sözleşmesi Personel Yönetmeliği düzenlemede veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Adres vd.)

Hukuki İşlem ( İmza, Tarih)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi (İş Sözleşmesi Personel Yönetmeliği Bildirim Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad vd)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (SGK Sicil No)
 • Özlük (Fazla Mesai Tarihleri vd.)
 • Hukuki İşlem (İmza)

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Fazla Mesai Onay Belgesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Kanunu Mad. 41 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad vd)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (SGK Sicil No)
 • Özlük (Fazla Mesai Tarihleri vd.)
 • Hukuki İşlem (İmza)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Fazla Mesai Onay Belgesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad vd)
 • Özlük (Telafi Çalışması zamanı, Tarihi vd.)
 • Hukuki İşlem (Evrak ,İmza vd.)

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Kanunu Mad. 64 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad vd)
 • Özlük (Telafi Çalışması zamanı, Tarihi vd.)
 • Hukuki İşlem (Evrak ,İmza vd.)
 •  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İzin Karşılığı Telafi Çalışması Mutabakat Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, İlk Soyad, )
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Prim, Meslek Kodu, Gün-Eksik Gün, İşyeri Sicil No, SGM Kod,
 • Finans (Ücret, İkramiye)
 • Özlük (İşyeri Ünvanı, Adresi)
 • Hukuki İşlem (Belge Çeşidi-Mahiyet, Barkod, Onay Tarihi)

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Sigortalı Hizmet Listesi Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Sosyal Sigorta İşletme Yönetmeliği m. 5 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, İlk Soyad, )
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Prim, Meslek Kodu, Gün-Eksik Gün, İşyeri Sicil No, SGM Kod,
 • Finans (Ücret, İkramiye)
 • Özlük (İşyeri Ünvanı, Adresi)
 • Hukuki İşlem (Belge Çeşidi-Mahiyet, Barkod, Onay Tarihi)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sigortalı Hizmet Listesi Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(5510 Sayılı Kanun m. 86 uyarınca verilerinizin saklanması hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Finans(Banka Bilgileri, Talimat Tutarı)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Ödeme Talimatının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(İş sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Finans(Banka Bilgileri, Talimat Tutarı)

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi (Ödeme Talimatının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eğitim Katılım Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5/ç uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Eğitim Katılım Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)

 

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5/ç uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi-Yeri, Cinsiyet vd.)
 • Özlük (Eğitim Bilgisi, Medeni Hal Bağışıklama, Soygeçmişi, Fizik Muayene Sonuçları, Sigara/Alkol Kullanımı, Laboratuvar Bulguları)
 • İletişim (Ev Adresi, Telefon)
 • Sağlık Bilgileri (Kan Grubu, Kronik Hastalık, Tıbbi Anammez, Hastane, Ameliyat, İş Kazası, Maluliyet, )
 • Hukuki İşlem (Tarih)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi-Yeri, Cinsiyet vd.)
 • Özlük (Eğitim Bilgisi, Medeni Hal Bağışıklama, Soygeçmişi, Fizik Muayene Sonuçları, Sigara/Alkol Kullanımı, Laboratuvar Bulguları)
 • İletişim (Ev Adresi, Telefon)
 • Sağlık Bilgileri (Kan Grubu, Kronik Hastalık, Tıbbi Anammez, Hastane, Ameliyat, İş Kazası, Maluliyet, )
 • Hukuki İşlem (Tarih)

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Sağlık Bilgileri (Akciğer Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Akciğer Grafisi Raporunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad)

Sağlık Bilgileri (Akciğer Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Akciğer Grafisi Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (Göz Muayene Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Göz Muayene Raporunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (Göz Muayene Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Göz Muayene Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (İşitme Muayene Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşitme Muayene Raporunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (İşitme Muayene Durumu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İşitme Muayene Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.)
 • Sağlık Bilgileri (Solunum Fonk. Testi Sonucu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Solunum Fonksiyon Testi Raporunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.)
 • Sağlık Bilgileri (Solunum Fonk. Testi Sonucu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Solunum Fonksiyon Testinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.)
 • Sağlık Bilgileri (Hemogram Testi Sonucu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hemogram Testi Raporunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 15/b uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.)
 • Sağlık Bilgileri (Hemogram Testi Sonucu vd.)

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hemogram Testinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departman)
 • İletişim(Adres, Telefon)

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi (Servis Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(İş sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departman)
 • İletişim(Adres, Telefon)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Servis Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Tarafınızın kağıt ortamında doldurması veya teslimi,

-İnsan Kaynakları personelinin veya mali müşavirin oluşturması,

-Tedarikçi şirket tarafından kağıt ortamda teslimi,

-İşyeri hekiminin kağıt ortamında doldurması yöntemleri ile otomatik olmayan yöntemler ile;

- SGK sistemi üzerinden sisteminden elde edilmesi,

-Dijital ve Excel ortamında oluşturması,

-Tedarikçi şirket tarafından oluşturması yöntemleri ile yarı otomatik yöntemler ile;

-Sistem üzerinden elde edilmesi yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde;

- SGK’ya Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden,

- İSG Firması’na İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğe istinaden,

-Servis Şirketine Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması maddesine istinaden,

aktarılabilecektir.

Acil Durum Ekip Listesinde Olan Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • İletişim (Telefon No)
 • Özlük(Acil Durum Görevi)
 • Hukuki İşlem (Revizyon Tarihi)

 

İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad. 5 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • İletişim (Telefon No)
 • Özlük(Acil Durum Görevi)
 • Hukuki İşlem (Revizyon Tarihi)

 

İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Araç Teslim Eden Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Çalışılan Şirket Bilgileri)
 • Hukuki İşlem (İmza, Teslim Edilen Araç Bilgileri vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Araç Kullanma Formunun Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında teslimi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Arge Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça Adı vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Aparat Kalıp Operasyon Talimatı Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça Adı vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Aparat Kalıp Operasyon Talimatı Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Talimat Detayı vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(BOM Değeri Ölçme Talimat Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Talimat Detayı vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (BOM Değeri Ölçme Talimat Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Arge Formlarını Onaylayan Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça Adı vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Aparat Kalıp Operasyon Talimatı Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça Adı vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Aparat Kalıp Operasyon Talimatı Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Talimat Detayı vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(BOM Değeri Ölçme Talimat Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Talimat Detayı vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (BOM Değeri Ölçme Talimat Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Hakkınızda İcra İşlemi Yürütülen Borçlu Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem (İcra Dairesi, Dosya No)
 • Finans(Maaş Bilgisi)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Maaş Haczi Müzekkeresinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İcra İflas Kanunu Mad. 355 uyarınca anılan verilerinizin elde edilmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem (İcra Dairesi, Dosya No)
 • Finans(Maaş Bilgisi)
 •  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Maaş Haczi Müzekkeresinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Kanunu Mad 75. uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Departman Yöneticisi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza)
 • Özlük(Unvan)

 

Çalışanların İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi(İzin Talep Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Departman Yöneticisi  olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza)
 • Özlük(Unvan)

 

Çalışanların İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi(İzin Talep Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

 

 

Diğer Firmalarda Görevlendirilen Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad vd.)
 • Diğer – Sosyal Güvenlik (Belge Mahiyeti, Sicil No vd.)
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Durumu)
 • İletişim (İkametgah, Telefon vd.)
 • Özlük (İşe Giriş Tarihi)

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş Bildirgesinin Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departman vd.)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd.)

 

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi  (Zimmet Formunun Ve Zimmet Kartının Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesinin  Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görev, Eğitim İçeriği vd.)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Eğitim Katılım Formunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi-Yeri, Cinsiyet vd.)
 • Özlük (Eğitim Bilgisi, Medeni Hal Bağışıklama, Soygeçmişi, Fizik Muayene Sonuçları, Sigara/Alkol Kullanımı, Laboratuvar Bulguları)
 • İletişim (Ev Adresi, Telefon)
 • Sağlık Bilgileri (Kan Grubu, Kronik Hastalık, Tıbbi Anammez, Hastane, Ameliyat, İş Kazası, Maluliyet, )
 • Hukuki İşlem (Tarih)

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (İşe Giriş/Periyodik Muayene Formunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Sağlık Bilgileri (Akciğer Durumu vd.)

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Akciğer Grafisi Raporunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (Göz Muayene Durumu vd.)

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Göz Muayene Raporunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Sağlık Bilgileri (İşitme Muayene Durumu vd.)

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (İşitme Muayene Raporunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.)
 • Sağlık Bilgileri (Hemogram Testi Sonucu vd.)

 Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Hemogram Testi Raporunun Firmalara Aktarılması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla diğer firmalarda görevlendirilmeniz nedeniyle belirtilen kişisel verilerinizi aktarmamız gereklidir.)

Sağlık Verileri için KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir bendine istinaden

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Hakkınızda Disiplin İşlemi Yürütülen Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Disiplin Konusu İşlem vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Savunma İsteği Ve İfade Tutanağının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Bölümü)
 • Hukuki İşlem (Disiplin Konusu İşlem vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Disiplin Tutanağının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Bölümü)
 • Hukuki İşlem (Disiplin Konusu İşlem vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Disiplin Cezası Tutanağının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Disiplin Konusu Olaya Şahit Olan Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Bölümü)
 • Hukuki İşlem (Disiplin Konusu İşlem vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Tanık İfadesi Tutanağının Elde Edilmesi Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

İşe girişte kimlik teyidi için eski kimlik ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik ( Ad, Soyad, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri, Fotoğraf vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

(İşe girişte kimlik bilgisinin elde edilmesi) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kimlik bilginizi özlük dosyasında elde etmemiz 4857 sayılı İş Kanunu m.75’te açıkça öngörülmektedir. )

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik ( Ad, Soyad, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri, Fotoğraf vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

(İşe girişte kimlik bilgisinin saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

 

 

 

 

(Kimlik bilginizi özlük dosyasında saklamamız 4857 sayılı İş Kanunu m.75’te açıkça öngörülmektedir. )

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

-Kimlik fotokopisini teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Fabrika Müdürüyseniz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza)

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi(Satın Alma Talep Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Satın Alma Talep Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Formu Hazırlayan Kalite Çalışanı İseniz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Kontrol Planının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Kontrol Planının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Kaynak Değişim Takip Tablosunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kaynak Değişim Takip Tablosunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Numune Değerlendirme Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Numune Değerlendirme Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Ambalaj Tipi vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Ambalaj Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Ambalaj Tipi vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ambalaj Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Makine adı vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Ambalaj Tipi vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Proses FMEA Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proses FMEA Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Proses Akış Diyagramının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proses Akış Diyagramının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (PPAP Ürün Dosya İçerik Matrisinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (PPAP Ürün Dosya İçerik Matrisinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Formu Onaylayan Arge Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Final Kontrol Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Final Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Aparat Revizyon Teslim Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Aparat Revizyon Teslim Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(İstasyon  Teslim Kontrol Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İstasyon Teslim Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Kalıp Aparat Devreye Alma Onay Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kalıp Aparat Devreye Alma Onay Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Mühendislik Değişiklik Onay Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mühendislik Değişiklik Onay Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Kalıp Aparat Tasarım Onay Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kalıp Aparat Tasarım Onay Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Yeni Ürün Devreye Alma Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yeni Ürün Devreye Alma Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Tarih vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Revizyon Bildirim Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Tarih vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Revizyon Bildirim Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Giriş Kalite Kontrol Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Giriş Kalite Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Montaj Kalite Kontrol Formu Ve Eklerinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Montaj Kalite Kontrol Formu Ve Eklerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Operasyon Kontrol Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Operasyon Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Şasi Kontrol Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Şasi Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Teknik Resmin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Teknik Resmin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

 

Formu Onaylayan Kalite Çalışanı İseniz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Ölçüm Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Parça adı vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Ölçüm Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Kaynak Değişim Takip Tablosunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kaynak Değişim Takip Tablosunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Mülkiyet Takip Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mülkiyet Takip Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Numune Değerlendirme Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Numune Değerlendirme Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Numune Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Numune Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Ambalaj Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ambalaj Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza  vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Proses FMEA Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proses FMEA Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Proses Akış Diyagramının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proses Akış Diyagramının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Form Teslim Alan Arge Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Aparat Revizyon Teslim Formunun Oluşturulması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Aparat Revizyon Teslim Formunun Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Form Teslim Alan Kalite Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Mülkiyet Teslim Formunun Oluşturulması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Revizyon No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mülkiyet Telsim Formunun Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Görevi Veya Görev Yeri Değiştirilen Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Görev Değişikliği Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Görev Değişikliği Tutanağının Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Görev Yeri Değişikliği Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Görev Yeri Değişikliği Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

İdari İşler Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Savunma İsteği Ve İfade Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Savunma İsteği Ve İfade Tutanağının Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Disiplin Cezası Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Disiplin Cezası Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görevi)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi (Teslim ve Tesellüm Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Görevi)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Teslim Ve Tesellüm Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih vd.)

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla (İş Başvuru Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih vd.)

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi (İş Başvuru Formunun Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(f): Meşru menfaate istinaden

(Çalışan Adayı / Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla verilerinizi saklamamızda veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih vd.)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (İşe Giriş Evrak Listesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İnsan Kaynakları Çalışanı Olarak İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza, Tarih vd.)

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması (İşe Giriş Evrak Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan vd.)
 • Hukuki İşlem(İmza)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İzin Talep Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İnsan Kaynakları Çalışanı Olarak İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük(Departmanı, Görevi vd.)
 • Hukuki İşlem(İmza)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İzin Talep Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Savunma İsteği Konusu vd.)

 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Savunma İsteği Ve İfade Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İnsan Kaynakları Çalışanı Olarak İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Savunma İsteği Konusu vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Savunma İsteği Ve İfade Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Disiplin Cezası Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Disiplin Cezası Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

İSG Kurul Üyesi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Elde Edilmesi) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.9 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Tutanağının Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Davetinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.9 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurul Toplantı Davetinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Unvan vd.)
 • Hukuki İşlem (Revizyon Tarihi vd.)

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad.6 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN)
 • Özlük(Unvan vd.)

Hukuki İşlem (Revizyon Tarihi

İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İSG Kurulu Atama Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi ve oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

İşveren Vekili İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Disiplin Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İşveren vekili olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Disiplin Tutanağının Saklanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Tanık İfadesi Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İşveren vekili olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tanık İfadesi Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi (Görev Değişikliği Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İşveren vekili olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Görev Değişikliği Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik md. 5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Çalışma Programının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yıllık Değerlendirme Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad.5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7/4  uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Sicil No)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tespit Ve Öneri Defterinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Planının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad.5 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Acil Durum Ekip Planının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

-İSG Firması’na İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğe istinaden,

Aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz

-Kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile

-Dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile

elde edilmektedir.

İşyeri Yetkilisi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İş Sözleşmesinin İmzalanması) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İşveren vekili olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)  

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (İş Sözleşmesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki Yükümlülüğe istinaden

(4857 Sayılı İş Kanunu m.75/1 uyarınca anılan kişisel verilerinizi saklamamız hukuki yükümlülüğümüzdür)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi ve oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kontrol Edem Arge Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Final Kontrol Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Final Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Yeni Ürün Devreye Alma Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yeni Ürün Devreye Alma Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Operasyon Kontrol Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Arge Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Operasyon Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında elde edilmesi ve oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Formu Kontrol Eden Kalite Çalışanı İseniz:

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Seviye No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi(Ölçüm Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (Seviye No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Ölçüm Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Fizibilite Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Fizibilite Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No vd)
 • Özlük(Unvan)
 • Hukuki İşlem (Sipariş No vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Parça Sunum Garanti Mektubunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • İletişim(Telefon No vd)
 • Özlük(Unvan)
 • Hukuki İşlem (Sipariş No vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Parça Sunum Garanti Mektubunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Numune Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Numune Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Kalite Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza  vd.)

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (SPC Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

 

Muhasebe Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Özlük (Çalışılan Firma Bilgileri vd.)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Finans Ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi(Mutabakat Mektubunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Muhasebe Departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik (Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Mutabakat Mektubunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında oluşturulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere ve tedarikçi firmalara Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Amacıyla KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Oryantaston Eğitim Formunu Değerlendiren Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Oryantasyon Eğitim Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Oryantasyon formunu değerlendiren çalışan olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oryantasyon Eğitim Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafınızın kağıt ortamında doldurması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

Risk Analizinde Görevli Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Analizi Çalışmasının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 13 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin(Risk Değerlendirmesi Ekibi Görevlendirme Yazısının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Mad. 7 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafınızın kağıt ortamında doldurması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Oryantaston Eğitim Formunu Değerlendiren Çalışan İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Oryantasyon Eğitim Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Oryantasyon formunu değerlendiren çalışan olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Unvan)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oryantasyon Eğitim Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafınızın kağıt ortamında doldurması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Satın Alma Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Görev vd.)

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Bilgi Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satın alma departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Özlük (Görev vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Bilgi Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem (İmza vd.)

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Listesinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satın alma departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tedarikçi Listesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 

Satış Pazarlama Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Hukuki İşlem(Sipariş No vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Commercial İnvoice Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış Pazarlama departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(Sipariş No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Commercial İnvoice Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Hukuki İşlem(Sipariş No vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Proforma İnvoice Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış Pazarlama departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(Sipariş No vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Proforma İnvoice Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • İletişim(E-posta)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Teklif Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış Pazarlama departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • İletişim(E-posta)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Teklif Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • İletişim(E-posta)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sipariş Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış Pazarlama departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • İletişim(E-posta)
 • Hukuki İşlem(Tarih vd)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sipariş Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

- Kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Satış Sonrası Departmanı Çalışanı İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Hukuki İşlem(Rapor Tarihi vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Kalite Raporunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış sonrası departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Hukuki İşlem(Rapor Tarihi vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kalite Raporunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd)
 • Özlük(Unvan)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Son Kontrol Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış sonrası departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd)
 • Özlük(Unvan)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Son Kontrol Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd)
 • Özlük(Unvan)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Satın Alma Talep Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış sonrası departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İmza vd)
 • Özlük(Unvan)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Satın Alma Talep Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (İş Emrinin Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(Satış Sonrası departmanı çalışanı olarak iş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad,Soyad)
 • Özlük(Ünvan)
 • Hukuki İşlem(İmza vd.)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş Emrinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

- Kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Sipariş Hazırlayan Servis Yetkilisi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Sipariş Detayları)

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi (Satış Sonrası Sipariş Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden

(İş sözleşmenizin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Sipariş Detayları)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Satış Sonrası Sipariş Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

- Kişisel verileriniz;

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden,

Aktarılabilecektir.

Malzeme Teslim Alan Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Teslim Tarihi vd.)
 • Özlük(Görevi)

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Teslim Ve Tesellüm Tutanağının Oluşturulması Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için elde etme ve saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kağıt ortamında doldurulması yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Ürün Teslim Eden Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İrsaliye Numarası vd.)
 • Özlük(Çalıştığı Şirket Bilgileri)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sevk İrsaliyesinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Vergi Usul Kanunu Mad. 230/5 uyarınca anılan verilerinizin elde edilmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(İrsaliye Numarası vd.)
 • Özlük(Çalıştığı Şirket Bilgileri)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sevk İrsaliyesinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Vergi Usul Kanunu Mad. 253 uyarınca anılan verilerinizin saklanması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüdür.)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz

-Müşteri şirketlere Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla KVKK Mad. 5/2(ç) uyarınca hukuki yükümlülüğe istinaden aktarılabilecektir.

İşe girişte kimlik teyidi için yeni kimlik ibraz ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik ( Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

(İşe girişte kimlik bilgisinin elde edilmesi) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Kimlik bilginizi özlük dosyasında elde etmemiz 4857 sayılı İş Kanunu m.75’te açıkça öngörülmektedir. )

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik ( Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

(İşe girişte kimlik bilgisinin saklanması) Amaçlarıyla

 

KVKK Md. 5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

 

 

 

 

(Kimlik bilginizi özlük dosyasında saklamamız 4857 sayılı İş Kanunu m.75’te açıkça öngörülmektedir. )

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;

Kimlik fotokopisini teslim etmeniz yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Yönetim Kurulu/Şirket Yetkilisi İseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN, İmza, Ana Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Tarihi-Yeri, Geçerlilik Tarihi, Seri No, Uyruk, Veren Makan)
 • İletişim(Adres, İşyeri Adresi)
 • Finans(İş Tanımı, İşyeri Unvan, MERSİS)

 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İmza Sirkülerinin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Ticaret Sicili yönetmeliği m. 41 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN, İmza, Ana Adı, Baba Adı, Cinsiyet, Doğum Tarihi-Yeri, Geçerlilik Tarihi, Seri No, Uyruk, Veren Makan)
 • İletişim(Adres, İşyeri Adresi)
 • Finans(İş Tanımı, İşyeri Unvan, MERSİS)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İmza Sirkülerinin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(6109 sayılı Türk Ticaret Kanunu md.617/1 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 41 uyarınca verilerinizin saklanması hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN, İmza)
 • Özlük(Görev Tanımı)
 • Finans(Şirket Hissesi)
 • İletişim(Şirket Adresi)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağının Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 26 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik(Ad-Soyad, TCKN, İmza)
 • Özlük(Görev Tanımı)
 • Finans(Şirket Hissesi)
 • İletişim(Şirket Adresi)
 • Hukuki İşlem(İmza)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 36 uyarınca verilerinizin saklanması hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik(Ad-Soyad)
 • Özlük(Görev)

 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Genel Kurul Toplantı Tutanağı Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 26 uyarınca verilerinizin elde edilmesi hukuki yükümlülüktür.)

 

 • Kimlik(Ad-Soyad)
 • Özlük(Görev)

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Genel Kurul Toplantı Tutanağının Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(ç): Hukuki yükümlülüğe istinaden

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 26 uyarınca verilerinizin saklanması hukuki yükümlülüktür.)

tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; noter tarafından kağıt olarak teslim alınması, tarafınızın kağıt ortamında oluşturması ve teslimi yoluyla otomatik olmayan yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden,
 • Vergi Dairesine Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğüne istinaden,
 • Ürün veya Hizmet Alımı Yapılan Şirketlere Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md. 5/2(c): Sözleşmenin Kurulması veya İfası maddesine istinaden,

aktarılabilecektir.

Ziyaret Edilen Çalışansanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad, Soyad)
 • Hukuki İşlem(Ziyaret Bilgileri)

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi (Ziyaretçi Defterinde Bilgilerin Alınması Ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Ziyaretçi defteri ile anılan verilerinizin elde edilmesinde ve saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır)

 

Tarafımızca yukarıda belirttiğimiz tüm süreçlere ek olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz dijital ortamda oluşturulması yoluyla yarı otomatik yöntemler ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

 

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Minareli Çavuş OSB Mah. N.113 Sok No:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
 • pilotcarotomotiv@hs03.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde kvkk@pilotcar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Pilotcar, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.