pilotcar
Blog

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin görevi.
Bu konuda biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve çevreye duyarlı
yeni nesil %100 elektrikli araçlar üretiyoruz.

Yeni Dünya Düzeninde Elektrikli Araçların Rolü

  • 2021-06-29
Yeni Dünya Düzeninde Elektrikli Araçların Rolü

Elektrikli araçlar, sağlığımıza , doğaya ve çevreye zarar veren gazların emisyonunu yapmamakla birlikte benzin ve dizel ile çalışan araçlara göre de daha fazla çevre dostudur. Elektrikli araçların dezavantajları olsa da benzin ya da dizel olan araçlara kıyasla oldukça fazla çevre dostu. Bir çok sayıda araştırma, elektrikli araçların daha fazla verimli olduğunu ve dolayısıyla kullanılan elektriği üreten elektrik santrallerinin yapmış olduğu emisyonlara rağmen, daha az miktarda zararlı gaz emisyonu yaptıklarını göstermiştir. Kişisel finansman açısından baktığımız zaman, elektrikli bir araç kullanmak yakıt maliyetinizi azaltmanıza oldukça yardımcı olacaktır. Daha geniş bir açıdan baktığımız zaman, elektrikli araçlar yalnızca sera gazı emisyonunu azaltma konusunda ulusal hedeflere ulaşmada yardımcı olmakla birlikte, aynı zamanda solumuş olduğumuz havanın kalitesini de oldukça arttıracaktır.

Elektrikli Araçların Avantajları

Genel Çevre Kirliliğine Sıfıra Yakın Katkı

Bir elektrikli araç sıfır sera gazı emisyonu yapar çünkü motorunu çalıştıran bir bataryadır ve içten herhangi bir yakıt yakmaz. Elektrikli araçlar çalışırken soğutucu sıvılar ve ya motor yağı gibi çevreyi oldukça kirleten zararlı sıvılara daha az ihtiyaç duyar.

Daha Yeşil Bir Batarya

Elektrikli araçlarda ve normal araçlarda bataryaları zaman içerisinde değiştrimeniz gerekir. Elektrikli bir aracın pilini atmak, tipik normal bir aracın bataryasını atmaya kıyasla oldukça daha az kirliliğe neden olur. Ayrıca, elektrikli aracınızın bataryasını bulunduğunuz bölgenin elektrik şebekesinden şarj edeceksiniz bu durumda şebekenin temiz olması aracınızın da temiz bir enerjiyle çalışacağı anlamına gelir.

Daha Verimli

Bir çok araştırmaya göre elektrikli araçların daha verimli olduğunu ve daha fazla çevre dostu olduğunu göstermektedir. Fosil yakıtlardan elde edilen elektriği kullanarak aracınızı şarj etseniz bile, normal bir benzinli araca kıyaslandığında yakıt olarak verimliliği %4 daha yüksek çıkar. Önümüzdeki zamanlarda elektrikli bir araç, benzinli bir aracın tüketmiş olduğu enerjinin üçte ikisini tüketerek aynı mesafeyi kat edebilecektir.